Skip to content

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa

Krzysztof Łuczyszyn

Obszar prowadzenia egzekucji z nieruchomości:
Mokotów, Wilanów oraz Ursynów

W celu realizacji niezbędnych procedur i znalezienia majątku dłużników, wykorzystujemy rozmaite systemy informatyczne. Należą do nich, m.in. Pesel–net ułatwiający identyfikację dłużników, Ognivo- pozwalający na sprawdzenie rachunków bankowych, a następnie ich elektroniczne zajęcie, CEPiK zawierający dane o właścicielach pojazdów, EKW – pozwalający na sprawdzenie właściciela nieruchomości, czy specjalny, elektroniczny rejestr zastawów. Dysponujemy wieloma innymi środkami i możliwościami, dzięki którym ustalany jest właściwy majątek dłużników.

Wnioski egzekucyjne mogą być składane przez wierzycieli, tj. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, banki, osoby indywidualne i przedsiębiorców oraz ich pełnomocników. Wzory dokumentów udostępniamy do pobrania w odpowiednich im zakładkach.

Komornik Sądowy Krzysztof Łuczyszyn 

Jestem komornikiem sądowym od 2002r. Moja kancelaria wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne, zabezpieczenie roszczeń oraz inne ustawowo nałożone obowiązki.

Zabezpieczenia roszczeń pieniężnych dokonujemy poprzez zajęcia ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo zajęcie innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego (np. zajęcie akcji, udziałów w spółkach).

Egzekucję roszczeń pieniężnych dokonujemy poprzez zajęcia ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo zajęcie innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego (np. zajęcie ekspektatywy prawa do lokalu, zajęcie papierów wartościowych, udziałów w spółkach), zajęcia nieruchomości. 

W ramach egzekucji świadczeń niepieniężnych wykonujemy wydanie ruchomości, wydanie nieruchomości lub pomieszczenia oraz eksmisje.

Komornik Sądowy Krzysztof Łuczyszyn Kancelaria Komornicza w Warszawie

Kancelaria Komornicza mieści się w Warszawie przy ul. Woronicza 31/79.
Nasz obszar prowadzenia egzekucji z nieruchomości dotyczy dzielnic: Mokotów, Wilanów oraz Ursynów.

Sądem właściwym jest Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie.

Zapraszamy na blog

Jeśli masz pytania, napisz do nas:

Imię i nazwisko
Email *
Temat wiadomości
Wiadomość *