Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa Krzysztof Łuczyszyn

Od 17 lat moja kancelaria komornicza prowadzi egzekucje w zakresie świadczeń pieniężnych, zabezpieczenia roszczeń, świadczeń niepieniężnych. Sporządzamy spisy inwentarza, protokoły stanu faktycznego, dokonujemy sprzedaży przedmiotu zastawu.

Tworzymy zespół, w skład którego wchodzą: komornik Krzysztof Łuczyszyn, asesor Żaneta Anuszewska-Wójt, aplikanci: Mateusz Stasiak, Jarosław Woźnica oraz personel pomocniczy.

Prowadzimy egzekucję z nieruchomości oraz ruchomości – o nadchodzących licytacjach możemy informować za pomocą newslettera.

Nasza kancelaria komornicza, w celu realizacji niezbędnych procedur i znalezienia majątku dłużnika, wykorzystuje rozmaite systemy informatyczne. Należą do nich, m.in. Pesel–net ułatwiający identyfikację dłużników, Ognivo- pozwalający na sprawdzenie rachunków bankowych, a następnie ich elektroniczne zajęcie, CEPiK zawierający dane o właścicielach pojazdów, EKW – pozwalający na sprawdzenie właściciela nieruchomości, czy specjalny, elektroniczny rejestr zastawów. Dysponujemy wieloma innymi środkami i możliwościami, dzięki którym ustalany jest właściwy majątek dłużników.

Przyjmujemy wnioski dotyczące m.in. świadczeń pieniężnych (w tym alimentacyjnych), niepieniężnych (w tym eksmisji czy wydania ruchomości). Wnioski egzekucyjne mogą być składane przez wierzycieli, tj. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, banki, osoby indywidualne i firmy oraz przez ich pełnomocników. Wzory dokumentów udostępniamy do pobrania w odpowiednich im zakładkach.

Kancelaria komornicza mieści się w Warszawie przy ul. Woronicza 31/79. Nasz obszar prowadzenia egzekucji z nieruchomości dotyczy dzielnic: Mokotów, Wilanów oraz Ursynów.

Sądem właściwym jest Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie.

2021 Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna. Copyright Currenda. Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.
Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna

Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna