Zabezpieczenie roszczeń

Jeszcze przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie sądowej i uzyskaniem tytułu wykonawczego, możliwe jest zabezpieczenie przyszłym roszczeń z niego wynikających w toku postępowania zabezpieczającego.

Postępowanie zabezpieczające polega na tym, że komornik dokonuje zajęcia majątku drugiej strony w celu zagwarantowania spłaty przyszłych roszczeń.

Podstawą do przeprowadzenia postępowania zabezpieczającego są:

  • postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia;
  • nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym (art. 492 kpc)

Komornik wykonuje zabezpieczenie w sposób określony przez sąd w postanowieniu oraz przez uprawnionego we wniosku.

Art. 747 k.p.c. określa możliwe sposoby dokonania zabezpieczenia roszczenia. W sytuacji uzyskania przez uprawnionego tytułu wykonawczego stanowiącego podstawę do wszczęcia egzekucji, wierzyciel może złożyć stosowny wniosek w celu przekształcenia postępowania zabezpieczającego w postępowanie egzekucyjne.

Dane do kontaktu

Mateusz Stasiak
aplikant komorniczy
m.stasiak@komornik.pl
tel. 22 646 03 38

2022 Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna. Copyright Currenda. Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.
Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna

Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna