Skip to content

O nas

Kancelaria Komornicza Krzysztofa Łuczyszyna 

Jako kancelaria komornicza dysponujemy wybitnym zapleczem kadrowym, bardzo dobrą infrastrukturą teleinformatyczną oraz lokalową. Na przestrzeni lat, jako zespół,  zgromadziliśmy duże doświadczenie zawodowe i  ułożyliśmy dobre procesy wewnątrz firmy. 

Dzięki temu sprawnie realizujemy nawet bardzo złożone procedury  egzekucyjne jak egzekucja z nieruchomości, egzekucja z akcji i instrumentów finansowych, egzekucja udziałów w spółkach prawa handlowego oraz  eksmisje.

Nasz zespół składa się z bystrych, odważnych i nieszablonowo myślących prawników oraz z pracowitego i oddanego personelu pomocniczego.

Zespół prawników tworzą:

Krzysztof Łuczyszyn – komornik

Żaneta Anuszewska – Wójt – asesor komorniczy

Mateusz Stasiak  – asesor komorniczy

Alina Kuznietsova  – prawnik

Kancelaria Komornicza Krzysztofa Łuczyszyna w trakcie pracy

Obszar działania naszej kancelarii komorniczej w Warszawie

Prowadzimy egzekucję na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Zasięg terytorialny Sądu Apelacyjnego w Warszawie obejmuje obszar właściwości Sądów Okręgowych w Warszawie tj. Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie. Natomiast zgodnie z ustawą, egzekucję z nieruchomości prowadzimy w obrębie właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie. Właściwość ta obejmuje następujące dzielnice Warszawy: Mokotów, Wilanów, Ursynów.

Kancelaria mieści się w Warszawie przy ul. Woronicza 31/79.

Sprawdź wykaz ulic dla poniższych dzielnic Warszawy:

Komornik Sądowy Krzysztof Łuczyszyn Kancelaria Komornicza w Warszawie

Jak pracujemy

Nasze obowiązki realizujemy korzystając z wielu dostępnych udogodnień i systemów informatycznych takich jak:

 

Komornik Online

To usługa pozwalająca na udostępnianie wierzycielom oraz ich pełnomocnikom informacji o przebiegu postępowania egzekucyjnego. Usługa pozwala na wgląd w historię sprawy oraz uzyskiwanie na bieżąco szczegółowych informacji o czynnościach podejmowanych przez Komornika.

EPU

Moja kancelaria posiada możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie elektronicznych tytułów wykonawczych. Wniosek można złożyć zarówno przez system elektroniczny jak też w tradycyjny, papierowy sposób.

E-ZUS

Dostęp do elektronicznych zapytań o majątek dłużnika, które znacząco skracają czas oczekiwania na odpowiedź wskazującą składniki majątku dłużnika.

Rejestr zastawów

Elektroniczny dostęp do rejestru pozwala na kierowanie i odbieranie korespondencji drogą elektroniczną, ograniczając jednocześnie czas potrzebny na wymianę dokumentów.

EKW

System Elektronicznych Ksiąg Wieczystych zapewnia szybki dostęp do Centralnej Ewidencji Ksiąg Wieczystych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dzięki temu możliwe jest sprawne ustalenie nieruchomości należących do dłużnika.

Ognivo

System elektronicznych zapytań do zrzeszonych w nim banków, który pozwala mi na szybkie ustalenie rachunków bankowych dłużnika.

Centralna ewidencja pojazdów i kierowców

Jest niezbędną częścią funkcjonowania mojej kancelarii. Baza danych zawierająca informacje o właścicielach samochodów oraz o innych pojazdach mechanicznych.

Źródło – PESEL

Weryfikacja danych osoby dłużnika jest najważniejszym etapem postępowania egzekucyjnego z uwagi na konieczność wyeliminowania pomyłek co do jego osoby, czy też odnalezienia nowych adresów.

Wszystkie powyższe systemy wpływają na skuteczność poszukiwania majątku dłużnika,
co umożliwia zrealizowanie orzeczeń sądowych oraz wniosków wierzycieli.

To nie wszystko!

Inne sposoby poszukiwania majątku dłużnika pozostają również w zakresie naszego działania.
By pozyskać informację o ich realizacji zapraszamy do indywidualnego kontaktu.