Skip to content

Egzekucja należności pieniężnych

Do przeprowadzenia egzekucji, w tym egzekucji świadczeń pieniężnych niezbędne są:

Tytuł wykonawczy
Wniosek egzekucyjny

We wniosku o wszczęciu egzekucji wskazuje się świadczenie, które ma być spełnione. Wniosek o wszczęcie egzekucji umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nieruchomości  wymaga wskazania tego sposobu egzekucji we wniosku. Wierzyciel może wskazać wybrane przez siebie  sposób lub sposoby egzekucji.

Sposoby egzekucji świadczeń pieniężnych:

Egzekucja z rachunku bankowego
Egzekucja z innych wierzytelności oraz praw majątkowych
Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
Egzekucja z ruchomości
Egzekucja z nieruchomości

Jak przebiega egzekucja należności pieniężnych ?

Po wpłynięciu wniosku egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym komornik rejestruje sprawę w systemie informatycznym. Sprawie zostaje nadana sygnatura akt.

Do dłużnika zostaje skierowane Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji wraz z odpisem tytułu wykonawczego, wzorem skargi na czynności komornika oraz Wezwaniem do złożenia wykazu majątku.

Komornik ustala majątek dłużnika w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań albo na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji albo rejestrów, do których ma dostęp drogą elektroniczną.

Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.