Skip to content

Inne prawa majątkowe

Egzekucje z innych praw majątkowych regulują art. 909 – 912  kpc. 

W mojej praktyce zawodowej najczęściej w tym trybie przeprowadzamy:

Egzekucję z akcji w spółce akcyjnej
Egzekucja z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych
Egzekucję z udziału w spółce z o.o.
Egzekucję z ekspektatywy prawa
Egzekucję z prawa do patentu, wzoru użytkowego

Egzekucja w tym trybie wymaga od wierzyciela lub pełnomocnika nie tylko złożenia wniosku o zajęcie prawa ale również współpracy z komornikiem na dalszym etapie  postępowania.

 

Przykładowe obowiązki wierzyciela:

  • Złożenie do sądu wniosku o ustanowienie kuratora do zapewnienia należytego wykonania praw dłużnika
  • Złożenie zlecenie dokonania sprzedaży wybranych instrumentów finansowych.