Kontakt

 

Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Warszawy Mokotowa
Krzysztof Łuczyszyn

ul. Woronicza 31/79, 02-640 Warszawa
klatka C, piętro I

tel. (22) 646-03-38
fax. (22) 849-35-06
e-mail: warszawa.luczyszyn@komornik.pl

 

Adres skrzynki ePUAP

/KS_LUCZYSZYN/domyslna

Kancelaria jest czynna:
poniedziałek w godzinach 9.00 – 18.00
wtorek – piątek w godzinach 9.00 – 17.00

Wpłat można dokonywać w kasie kancelarii lub na rachunki bankowe:
rachunek w PLN:
PKO BP SA 13 O/Warszawa
68 1020 1068 0000 1902 0155 6810

rachunek w EUR:
PKO BP SA 13 O/Warszawa
81 1020 1026 0000 1902 0281 3293
rachunek w USD:
PKO BP SA 13 O/Warszawa
24 1020 1026 0000 1802 0281 3301

Zarządzeniem nr 83/2020 z dnia 9 października 2020 roku Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie wyznaczył Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie Krzysztofa Łuczyszyna zastępcą Pawła Mazurka Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie od dnia 11 października 2020 roku

2022 Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna. Copyright Currenda. Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.
Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna

Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna