Skip to content

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

W ramach egzekucji świadczeń niepieniężnych najczęściej wykonuje się:

Opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokalu mieszkalnego
Opróżnienie z rzeczy i wydanie lokalu mieszkalnego
Wydanie lokalu mieszkalnego
Opróżnienie z rzeczy i wydanie lokalu użytkowego
Wydanie lokalu użytkowego
Opróżnienie z rzeczy i wydanie nieruchomości gruntowej