Protokół stanu faktycznego

Protokół stanu faktycznego jest zapisem naocznych spostrzeżeń komornika poczynionych w toku osobistych oględzin. W toku osobistych oględzin komornikowi nie wolno stosować środków przymusu bezpośredniego ani przełamywać oporu osób uczestniczących w czynnościach.

Protokół stanu faktycznego ma moc dokumentu urzędowego, może zostać wykorzystany jako dowód w sądzie, np. na okoliczność zaistnienia pewnych faktów.

Za sporządzenie protokołu stanu faktycznego naliczana jest opłata stała.

Mamy doświadczenie w sporządzeniu protokołów stanu faktycznego:

– opis stanu budowy nieruchomości developerskiej  w przypadku nagłego zejścia wykonawcy z budowy
– opis stanu budowy drogi ekspresowej w przypadku zajęcia wykonawcy z budowy
– opis nieruchomości przemysłowych i poprzemysłowych dokumentujący stan nieruchomości    w chwili przejęcia
– opis działek gruntu z wyszczególnieniem znajdujących się na niej naniesień, stwierdzeniem naruszenia granic działki przez sąsiadów, wykonaniem zdjęć z drona z  naniesieniem granic działki na mapę i wymiarowaniem

Dane do kontaktu

Żaneta Anuszewska-Wójt
asesor komorniczy
z.anuszewska.wojt@komornik.pl
tel. 22 646 03 38

2022 Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna. Copyright Currenda. Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.
Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna

Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna