Skip to content

Egzekucja z nieruchomości

Jestem komornikiem właściwym do przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości

na terenie dzielnic: Mokotów, Wilanów i Ursynów.  

Mam bogate doświadczenie w tego rodzaju egzekucji.  Zatrudniam wykwalifikowany personel, dzięki któremu egzekucje z nieruchomości prowadzimy szybko i sprawnie. Dbam o dobry kontakt z wierzycielem a także z dłużnikiem. Często pozwala to uniknąć  nieporozumień prowadzących do przedłużenia postępowania.  Do szacowania  nieruchomości  powołuję rzeczoznawców majątkowych – biegłych sądowych, którzy wykonują swoje zadania profesjonalnie i szybko.

Do wszczęcia egzekucji z nieruchomości jest wymagany wniosek wierzyciela oraz tytuł wykonawczy.

Niezwłocznie po wpłynięciu wniosku wierzyciela o zajęcie nieruchomości składamy elektronicznie do właściwego Wydziału Ksiąg Wieczystych wniosek o wpis ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji.  Rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie w sprawie egzekucyjnej, w której dokonano zajęcia.

Wyznaczamy możliwie krótkie terminy poszczególnych czynności.

Po sprzedaży nieruchomości, jeżeli istnieje taka potrzeba, wprowadzamy nabywcę w posiadanie nieruchomości.

W celu sprawnego przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości nawiązujemy bezpośredni kontakt z dłużnikiem. Przygotowujemy go w ten sposób do koniecznego w późniejszym etapie opuszczenia nieruchomości.

Mamy wieloletnie  doświadczenie w prowadzeniu egzekucji z:

lokali mieszkalnychlokali użytkowych
niezabudowanych działek gruntu
nieruchomości komercyjnych i przemysłowych
ekspektatyw praw do lokalu
lokali mieszkalnychlokali użytkowych