Egzekucja z nieruchomości

Jestem komornikiem właściwym do przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości na terenie dzielnic: Mokotów, Wilanów i Ursynów.  Mam bogate doświadczenie w tego rodzaju egzekucji.  Zatrudniam wykwalifikowany personel, dzięki któremu egzekucje z nieruchomości prowadzimy szybko, sprawnie i bezbłędnie. Do szacowania  nieruchomości  powołuję rzeczoznawców majątkowych – biegłych sądowych, którzy wykonują swoje zadania profesjonalnie i szybko.

Do wszczęcia egzekucji z nieruchomości jest wymagany wniosek wierzyciela oraz tytuł wykonawczy.

Niezwłocznie po wpłynięciu wniosku wierzyciela o zajęcie nieruchomości składamy   elektronicznie do właściwego  Wydziału Ksiąg Wieczystych wniosek o wpis ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji.  Rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie.

Wyznaczamy możliwie krótkie terminy poszczególnych czynności.

Po sprzedaży nieruchomości, jeżeli istnieje taka potrzeba, wprowadzamy nabywcę w posiadanie nieruchomości.

W celu sprawnego przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości nawiązujemy bezpośredni kontakt z dłużnikiem. Przygotowujemy go w ten sposób do koniecznego w późniejszym etapie opuszczenia nieruchomości.

Mamy wieloletnie  doświadczenie w prowadzeniu egzekucji z :

  • lokali mieszkalnych
  • lokali użytkowych
  • niezabudowanych działek gruntu
  • nieruchomości komercyjnych i przemysłowych
  • udziałów w nieruchomości
  • ekspektatyw praw do lokalu

Dane do kontaktu

Mateusz Stasiak
aplikant komorniczy
m.stasiak@komornik.pl
tel. 22 646 03 38

2022 Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna. Copyright Currenda. Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.
Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna

Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna