Zajęcie udziałów w spółce z o.o.

Jedna z dróg spłacenia długu

Komornik na prośbę wierzyciela ma prawo do poszukiwania różnych sposobów na przeprowadzenie egzekucji, aby doszło do spłacenia długu. Jednym z nich, a więc drogą do zaspokojenia wierzyciela może być nie tylko zajęcie ruchomości czy wynagrodzenia dłużnika. W niektórych przypadkach może to być również przeprowadzenie egzekucji z udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jako składnika jego majątku. Nieistotny jest tutaj fakt, że są to prywatne długi. Wówczas zajęte zostaje prawo przysługujące dłużnikowi, o czym bezwzględnie musi zostać poinformowany przez komornika. Spółka w takiej sytuacji musi wstrzymać dłużnikowi wszelkie dochody z udziału i przekazywać je komornikowi. Ten następnie pobiera opłatę egzekucyjną i przekazuje je wierzycielowi.

Dochodami z udziału w spółce z.o.o. mogą być na przykład dywidendy, czyli części zysku kwocie netto, które są rozdzielane międz y jej właścicieli. Wierzyciele, którzy chcą skorzystać z tej możliwości zaspokojenia długu to zazwyczaj osoby prywatne, natomiast zdecydowanie rzadziej są to banki lub firmy windykacyjne.

Czy zajęcie udziałów ze spółki z.o.o. jest opłacalne dla wierzyciela?

Należy pamiętać, że mimo zajęcia praw przysługujących dłużnikowi w spółce z.o.o., wierzyciel nie może wykonywać jego praw korporacyjnych. Oznacza to, że przykładowo nie ma możliwości badania ksiąg czy też decydowaniu o sprawach poprzez głosowanie w zgromadzeniach wspólników. Może natomiast mieć udział w zyskach czy otrzymać część majątku, który zostanie wypłacony po likwidacji firmy.

Ponadto istnieje jeszcze jedna możliwość zaspokojenia wierzyciela po zajęciu spółki z.o.o. – komornik na prośbę wierzyciela może sprzedać zajęte udziały. Z reguły sprzedaż oznacza uprzednie oszacowanie wartości zajętych praw, aby ustalić miarodajną cenę. Jednakże sprzedaż egzekucyjna zajętych praw nie jest zbyt często praktykowana, ponieważ potencjalni nabywcy chcą uniknąć ryzyka nietrafionego oszacowania wartości udziałów. Istnieje również ryzyko jej zmiany po ich zakupie, co też przyczynia się do niechęci zakupu przez nabywców. Z tego względu zazwyczaj nabywcami są osoby zaangażowane w życie firmy, które znają schematy jej działania oraz stan.