Zajęcie akcji zdematerializowanych

Postępowanie egzekucyjne w różnych wymiarach

Komornik, aby zaspokoić dług wierzyciela ma prawo zająć ruchomości lub nieruchomości dłużnika. Wszystko, co ma wartość finansową – konto bankowe, wynagrodzenie za pracę, samochód, biżuteria czy mieszkanie mogą zostać zajęte na poczet spłaty długu. Mogą być to również ruchomości, które nie należą bezpośrednio do dłużnika, ale znajdują się w jego władaniu, na przykład pożyczony samochód jakim aktualnie jeździ do pracy. Do grupy rzeczy o wartości finansowej, jakie podlegają zajęciu zaliczają się również prawa autorskie lub inne majątkowe, jeśli istnieje możliwość ich sprzedaży. Między innymi papiery wartościowe oraz akcje. Jednak te ostatnie obowiązkowo – według przepisów prawa muszą zostać zdematerializowane do 1 marca 2021r. Jak wyglądają procedury w ich przypadku?

Co oznacza dematerializacja akcji?

Jest to nowy obowiązek narzucony na spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne. Tym samym, spółki będą zobowiązane do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. Walne zgromadzenie musi ustalić podmiot prowadzący rejestr – może to być na przykład dom maklerski. Po podpisaniu umowy akcjonariusze otrzymają pięć wezwań do złożenia dokumentów w spółce. Wezwania muszą zostać wysłane w odstępach trwających od minimum dwóch tygodni do maksimum dwóch miesięcy. Z dniem 1 marca 2021r. dokumenty akcji w wersji papierowej przestają obowiązywać, a zastępują je wpisy w rejestrze – jawnym dla każdego członka spółki.

Czy możliwe jest zajęcie akcji zdematerializowanych?

Według przepisów prawa jest to możliwe tak samo, jak w przypadku tych w formie dokumentu. Istnieje możliwość zaspokojenia długu poprzez przejęcie akcji zdematerializowanych lub ich sprzedaż. W przypadku przejęcia, następuje ono w momencie, gdy dom maklerski wykonuje przeniesienie akcji zdematerializowanych na rachunek wierzyciela. Dłużnik musi zostać poinformowany przez wierzyciela poprzez zawiadomienie. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż, dokonuje jej dom maklerski na wniosek wierzyciela.