Spis inwentarza

Spis inwentarza sporządzany przez komornika sądowego jest dokumentem urzędowym dającym największą gwarancję co do jego niepodważalności i prawdziwości zawartych w nim informacji.

Aktualnie obowiązujące prawo przewiduje trzy rodzaje oświadczeń spadkobiercy, który jest uprawniony do dziedziczenia:

 • Spadek można przyjąć wprost (wszystkie aktywa i pasywa),
 • Odrzucić
 • Wybrać najbezpieczniejszą formę spadkobrania czyli przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Do określenia wartości spadku, niezbędny jest spis poszczególnych jego składników majątkowych oraz oszacowanie ich wartości. Należy pamiętać, że spis inwentarza sporządzany przez komornika sądowego jest dokumentem urzędowym dającym największą gwarancję co do jego niepodważalności i prawdziwości zawartych w nim informacji.

Spisy inwentarza wykonują komornicy sądowi na wniosek osoby zainteresowanej bądź na zlecenie sądu, w którym odbywało się postępowanie spadkowe.

W przypadku dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobierca nie jest narażony na odpowiedzialność wynikającą z dawno zapomnianych, ale nadal istniejących długów po spadkodawcy. W takim przypadku spadkobierca będzie obowiązany do poniesienia odpowiedzialności za długo do wysokości dodatniej spadku.

Moja kancelaria ma doświadczenie w spisach inwentarza, w skład którego wchodziły:

 • domy jednorodzinne,
 • lokale mieszkalne,
 • działki budowlane i gospodarstwa rolne,
 • zespoły pałacowo – parkowe,
 • duże inwestycje deweloperskie,
 • środki zgromadzone na rachunkach bankowych czy rachunkach papierów wartościowych,
 • ruchomości obejmujące: pojazdy mechaniczne, wyposażenie mieszkania, dzieła sztuki, sprzęt budowlany, wyroby jubilerskie itd.,
 • wszelkiego rodzaju wierzytelności,
 • udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcje w spółkach akcyjnych.

Czas jaki potrzebny jest do sporządzenia spisu inwentarza, w dużej mierze zależy od majątku jaki wchodzi w skład spadku. Dzięki technologiom pozyskiwania informacji używanych w mojej kancelarii takich jak: system OGNIVO, Elektroniczne Księgi Wieczyste, Biuro Informacji Kredytowej i inne, jesteśmy w stanie określić podstawowe składniki majątku spadkowego nawet w 7 dni.

Dane do kontaktu

Żaneta Anuszewska-Wójt
asesor komorniczy
z.anuszewska.wojt@komornik.pl 
tel. 22 646 03 38

2021 Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna. Copyright Currenda. Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.
Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna

Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna