O kancelarii

Kancelarię komorniczą prowadzę nieprzerwanie od 17 lat. Jako komornik wykonuję egzekucje świadczeń pieniężnych, niepieniężnych (eksmisje, wydanie nieruchomości, ruchomości, dokumentów), zabezpieczenia roszczeń, spisy inwentarza, protokoły stanu faktycznego. Prowadzę liczne licytacje nieruchomości a w razie potrzeby wprowadzam nabywców w posiadanie nabytej nieruchomości.

Do współpracy dobieram zawsze inteligentnych, dynamicznych i pracowitych prawników i członków personelu pomocniczego. W okresie pełnienia przeze mnie urzędu komornika 10 spośród moich wychowanków zostało komornikami i prowadzi własne kancelarie.

Aktualnie zespół tworzy asesor, dwóch aplikantów, prawnik oraz trzy osoby personelu pomocniczego.

Prowadzimy egzekucję w obrębie właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie. Właściwość ta obejmuje następujące dzielnice Warszawy: Mokotów , Wilanów, Ursynów.

Kancelaria mieści się w Warszawie przy ul. Woronicza 31/79.

Przy budynku mieści się parking samochodowy oraz przystanek autobusowy ( linie 218, 308 ).

O kancelarii

Swoje obowiązki realizujemy korzystając z wielu dostępnych udogodnień i systemów informatycznych takich jak:

Komornik Online

To usługa pozwalająca na udostępnianie wierzycielom oraz ich pełnomocnikom informacji o przebiegu postępowania egzekucyjnego. Usługa pozwala na wgląd w historię sprawy oraz uzyskiwanie na bieżąco szczegółowych informacji o czynnościach podejmowanych przez Komornika w prowadzonych postępowaniach. Aby skorzystać z niniejszej usługi należy  złożyć właściwe pismo dostępne w zakładce ,,wnioski”.

EPU

Moja kancelaria posiada możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie elektronicznych tytułów wykonawczych. Wniosek można złożyć zarówno przez system elektroniczny jak też w tradycyjny, papierowy sposób.

E-ZUS

Dostęp do elektronicznych zapytań o majątek dłużnika, które znacząco skracają czas oczekiwania na odpowiedź wskazującą składniki majątku dłużnika.

Rejestr zastawów

Elektroniczny dostęp do rejestru pozwala na kierowanie i odbieranie korespondencji drogą elektroniczną, ograniczając jednocześnie czas potrzebny na wymianę dokumentów.

EKW

System Elektronicznych Ksiąg Wieczystych zapewnia szybki dostęp do Centralnej Ewidencji Ksiąg Wieczystych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dzięki temu możliwe jest sprawne ustalenie nieruchomości należących do dłużnika.

Ognivo

System elektronicznych zapytań do zrzeszonych w nim banków, który pozwala mi na szybkie ustalenie rachunków bankowych dłużnika.

Centralna ewidencja pojazdów i kierowców

Jest niezbędną częścią funkcjonowania mojej kancelarii. Baza danych zawierająca informacje o właścicielach samochodów oraz o innych pojazdach mechanicznych.

Źródło – PESEL

Weryfikacja danych osoby dłużnika jest najważniejszym etapem postępowania egzekucyjnego z uwagi na konieczność wyeliminowania pomyłek co do jego osoby, czy też odnalezienia nowych adresów.

To nie wszystko

Inne sposoby poszukiwania majątku dłużnika pozostają również w zakresie naszego działania. By pozyskać informację o ich realizacji zapraszamy do indywidualnego kontaktu.

Wszystkie powyższe systemy wpływają na skuteczność poszukiwania majątku dłużnika, co umożliwia zrealizowanie orzeczeń sądowych oraz wniosków wierzycieli.

2022 Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna. Copyright Currenda. Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.
Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna

Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna