Hipoteka – rodzaje

Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że placówka bankowa, oferując kredyt na nieruchomość, najczęściej pozyskuje ograniczone prawo rzeczowe do działki, domu czy mieszkania będącego przedmiotem kredytu. Jest to sposób na zabezpieczenie w sytuacji, gdy klient utraci możliwość spłacania zobowiązania zgodnie z planem ratalnym lub opóźni się w tych działaniach. Ustanawiane wówczas zobowiązanie to tzw. hipoteka umowna, bardzo często spotykana w dzisiejszym świecie. Jednak czy wszyscy wiedzą, że istnieją również inne rodzaje.

Hipoteka – dla kogo?

Chcesz nabyć działkę, wybudować dom, wykupić mieszkanie, ale nie posiadasz wymaganych zasobów finansowych? Jeśli dysponujesz stałym dochodem i posiadasz zdolność kredytową, możesz zdecydować się na skorzystanie ze wsparcia finansowego, jakie oferują placówki bankowe. Wówczas nabyta przez Ciebie lub wzniesiona nieruchomość obciążona zostanie hipoteką – prawem rzeczowym wierzyciela (banku), który dzięki takim zapisom będzie mógł dokonać z niej egzekucji w ramach spłaty zadłużenia, gdybyś utracił zdolność do ponoszenia kosztów. Nie jest to jednak jedyny rodzaj spotykany w dzisiejszych czasach w relacjach wierzyciel-dłużnik.

Rodzaje hipotek

Ustanowienie hipoteki w każdym z opisanych poniżej rodzajów następuje poprzez odpowiedni wpis w księdze wieczystej. Obecnie dzielimy to zobowiązanie na dwa główne rodzaje: umowne oraz przymusowe.

Umowne stanowią określenie na sytuację, gdy właściciel nieruchomości dobrowolnie wnosi o zabezpieczenie posiadanego przez siebie majątku (w formie aktu notarialnego). Do umownych zaliczymy kolejny rodzaj, bankową ustanawianą w sytuacji, gdy placówka zabezpiecza spłatę kredytu, pozyskując ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości. Następuje to na podstawie odpowiednich dokumentów bankowych – nie ma wówczas potrzeby przedstawiania aktu notarialnego.

Hipoteka przymusowa z kolei odnosi się do sytuacji, gdy zabezpieczenie nieruchomości powstaje na mocy odgórnej decyzji. Postanowienie sądu wykonywane jest przez komornika. Niekiedy spotyka się również łączną, która ustanawiana jest na kilku nieruchomościach. Wierzyciel wówczas może samodzielnie wskazać, z którego budynku zobowiązanie ma zostać wyegzekwowane.

Do 2011 roku stosowano również dodatkowy rodzaj – kaucyjną, która wskazywała, jaką maksymalną sumę wierzyciel może egzekwować z nieruchomości. Obecnie nie jest już ustawiana, ale wciąż istnieją nieruchomości nią obciążone, dlatego warto o niej pamiętać.