Egzekucja komornicza przeciwko spółce

W Polsce chcąc założyć działalność gospodarczą przedsiębiorcy mogą wybierać spośród kilku form prawnych. Jedną z nich jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którą tworzy kilka osób – są to wspólnicy i mogą być równocześnie członkami zarządu. Do jednej z najbardziej charakterystycznych cech spółki z.o.o niewątpliwie należy to, że posiada ona własną osobowość prawną. W związku z tym, jeśli chcemy odzyskać z niej pieniądze, należy wszcząć postępowanie przeciwko niej jako odrębnemu bytowi, a nie przeciwko jej właścicielom. Nie bez powodu jest to forma prawna uznawana za “bezpieczną” przez wielu przedsiębiorców – wspólnicy nie mają obowiązku odpowiadać za zobowiązania spółki. Jest jednak od tego wyjątek, który opisany został w dzisiejszym artykule. Co zrobić, jeśli chcesz wyegzekwować od niej dług, ale stała się niewypłacalna? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Członkowie zarządu

Chcąc odzyskać swoje pieniądze warto działać szybko i nie zwlekać z postępowaniem egzekucyjnym. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje bowiem ryzyko, że z dnia na dzień stracą swoje środki i staną się niewypłacalne. Wówczas jedyne co można zrobić, to spróbować wystąpić przeciwko członkom zarządu. To oni mogą stanowić klucz do rozwiązania Twojego problemu, natomiast droga do tego może być długa i trudna. Zazwyczaj korzysta się wtedy z pomocy profesjonalistów w dziedzinie prawa: adwokatów, radców prawnych oraz komorników. Warunkiem do pozwania członków zarządu jest to, że pełnili oni swoje funkcje w momencie istnienia zobowiązania. Stąd też późniejsze odwołanie członka zarządu z jego funkcji wcale nie zwalnia go z obowiązku odpowiadania za wcześniejsze długi.

W spółce z.o.o. członków zarządu obowiązują trzy rodzaje odpowiedzialności:

  • osobista (oznacza, że odpowiadają oni własnym majątkiem,
  • solidarna (razem muszą spłacić dług,
  • subsydiarna (odpowiadają własnym majątkiem za spłatę długu tylko wtedy, kiedy egzekucja nie będzie skuteczna ze względu na niewypłacalność spółki).

Dlatego też chcąc odzyskać swoje pieniądze, odpowiedzialności te mogą być podstawą do wystąpienia przeciwko członkom zarządu, gdy firma stanie się niewypłacalna.