E-licytacje nieruchomości

W grudniu zeszłego roku Ministerstwo Sprawiedliwości przyjęło nowelizację ustawy Kodeks postępowania cywilnego, która zacznie obowiązywać od 19 września 2021. Zmiana dotyczy e-licytacji komorniczej i stanowi kolejny krok w ramach procesu cyfryzacji usług publicznych, który ma ułatwiać wykonywanie niezbędnych czynności. W dużym stopniu jest wynikiem trwającej pandemii Covid-19, kiedy przeprowad zanie tradycyjnych sprzedaży było utrudnione i wywołało konieczność poszukiwania nowych rozwiązań.

Dotychczas licytacja komornicza w formie elektronicznej dotyczyła jedynie ruchomości. Wchodząca niedługo w życie nowelizacja umożliwi również sprzedaż nieruchomości – domów, mieszkań i innych budynków – w tym trybie.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego – pozytywna zmiana w przepisach?

Ministerstwo Sprawiedliwości liczy na to, że wprowadzenie trybu elektronicznego w przypadku nieruchomości pozwoli:

  • zwiększyć zainteresowanie licytacjami, co jest ważne z punktu widzenia zarówno wierzycieli, jak i dłużników,
  • podnieść poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników czynności przetargowych,
  • przyśpieszyć proces egzekucji dzięki sprawnej i szybkiej formie elektronicznej,
  • uzyskać najlepszą możliwą cenę,
  • zwiększyć transparentność, co w konsekwencji doprowadzi do skutecznej eliminacji zawieranych zmów, podnosząc jednocześnie poziom zaufania do komorników.

Jak będzie wyglądać e-licytacja nieruchomości?

System e-licytacji nieruchomości zostanie stworzony na bazie obecnie funkcjonującego, co sprawia, że może zostać wprowadzony stosunkowo szybko i bez konieczności tworzenia nowego oprogramowania. Przetarg w formie teleinformatycznej będzie się odbywał jedynie na wniosek wierzyciela, a informacja o nim będzie każdorazowo umieszczana przez Krajową Radę Komorniczą na jej stronie internetowej. Okres sprzedaży będzie wynosił tydzień, co powinno zostać pozytywnie odebrane przez obie zainteresowane strony, pozwalając pozyskać najlepszą możliwą cenę za dany dom, mieszkanie czy inny budynek oraz zapewniając jednocześnie spokój ducha, komfort i wygodę osobie wystawiającej nieruchomość.