Czym są licytacje komornicze?

Część postępowania egzekucyjnego stanowią licytacje komornicze. Polegają one na zajęciu majątku dłużnika (zarówno ruchomości, jak i nieruchomości), a następnie jego spieniężeniu. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie środków na spłatę zadłużenia.

Zanim jednak dojdzie do licytacji muszą zostać podjęte inne czynności, tzn.:

  • rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego,
  • zajęcie ruchomości b ądź nieruchomości stanowiących własność dłużnika,
  • wezwanie dłużnika do spłaty należności,
  • opis i oszacowanie zajętych dóbr,
  • obwieszczenie o licytacji.

W licytacji komorniczej, tak jak i w każdej innej licytacji, przedmiot zostaje sprzedany osobie, która zaproponuje najwyższą kwotę. Warto przy tym zaznaczyć, że cena wywoławcza zazwyczaj jest znacznie niższa niż rynkowa. Stąd też tak duże zainteresowanie udziałem w licytacjach.

Przedmiot licytacji komorniczej

Komornik może na potrzeby postępowania zająć zarówno ruchomości, jak i nieruchomości stanowiące własność dłużnika. Ten z kolei może z nich swobodnie korzystać do czasu licytacji – nie wolno mu jednak usuwać oznaczeń z danych przedmiotów, a także dokonywać ich sprzedaży bądź przekazania w formie darowizny.

Z zajęcia komorniczego wykluczone są m.in. przedmioty osobiste oraz stanowiące narzędzie pracy, a także niezbędny opał oraz żywność.

Kto może wziąć udział w licytacji komorniczej?

Informacja o licytacji (jej przedmiocie, miejscu i dacie) powinna być podana do publicznej wiadomości. Obwieszczenie powinno pojawić się nie tylko na tablicy w siedzibie sądu, ale też na stronie internetowej komornika prowadzącego sprawę oraz na stronie Krajowej Rady Komorniczej.

By wziąć udział w licytacji, należy zgłosić wcześniej swoje uczestnictwo oraz dokonać wpłaty tzw. wadium. Należy przy tym zaznaczyć, że przepisy regulują kwestię wykluczenia z udziału w przetargu. Oznacza to, że nie mogą w nim uczestniczyć następujące osoby:

  • dłużnik, wobec którego toczy się dane postępowanie,
  • małżonkowie i najbliżsi krewni dłużnika,
  • komornik oraz inne osoby biorące udział w przetargu w charakterze urzędowym.