Blog

W grudniu zeszłego roku Ministerstwo Sprawiedliwości przyjęło nowelizację ustawy Kodeks postępowania cywilnego, która zacznie obowiązywać od 19 września 2021.[…]

W Polsce chcąc założyć działalność gospodarczą przedsiębiorcy mogą wybierać spośród kilku form prawnych. Jedną z nich jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którą tworzy kilka osób – są to wspólnicy i mogą być równocześnie członkami zarządu.[…]

Ogólnoświatowy biznes jest już na takim etapie rozwoju, że nikogo nie dziwi współpraca z zagranicznymi firmami. Możliwość sięgnięcia po zasoby dostępne w innym kraju lub skorzystania z doświadczenia osób z tej samej branży, które znajdują się nawet tysiące kilometrów od nas są w zasięgu ręki[…]

Jeśli zależy Ci na odzyskaniu pieniędzy od dłużnika korzystając pomocy komornika, powinieneś znać kilka istotnych informacji dotyczących wszystkiego, co związane ze składaniem wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.[…]

W wyniku niedotrzymania warunków umowy najmu, rozwiązania takiej umowy lub nieposiadania żadnego tytułu prawnego do władania nieruchomością (na przykład samowolnie zajmując lokal), według polskiego prawa może dojść do eksmisji.[…]

Zawierając różnego rodzaju umowy, których warunki wiążą się na przykład z wypłatą wynagrodzenia za świadczone usługi można spotkać się z pojęciem określanym jako kaucja gwarancyjna. Może ona podlegać zajęciu przez komornika, dlatego warto zwrócić na nią uwagę, aby nie być stratnym.[…]

Jednym ze sposobów na zaspokojenie długu wierzyciela jest zajęcie samochodu dłużnika, czyli ruchomości. Prawo do tego określone jest w kodeksie postępowania cywilnego – takiej egzekucji może dokonać jedynie komornik sądowy.[…]

W dzisiejszych czasach kupno domu lub mieszkania na kredyt jest popularnym zabiegiem. Kredyt hipoteczny jest jednak poważnym zobowiązaniem na wiele lat i zdarza się, że dłużnikom nie udaje się go spłacać w terminie.[…]

Komornik, aby zaspokoić dług wierzyciela ma prawo zająć ruchomości lub nieruchomości dłużnika. Wszystko, co ma wartość finansową – konto bankowe, wynagrodzenie za pracę, samochód, biżuteria czy mieszkanie mogą zostać zajęte na poczet spłaty długu.[…]

Komornik na prośbę wierzyciela ma prawo do poszukiwania różnych sposobów na przeprowadzenie egzekucji, aby doszło do spłacenia długu. Jednym z nich, a więc drogą do zaspokojenia wierzyciela może być nie tylko zajęcie ruchomości czy wynagrodzenia dłużnika.[…]

Wiele osób może uważać, że istnieje tylko jeden możliwy wariant, jeśli chodzi o prawo własności do lokalu – nie jest to jednak prawda[…]

W marcu 2020 roku został otwarty komorniczy portal aukcyjny, który umożliwia elektroniczne wylicytowanie ruchomości, a nawet nieruchomości, jeśli zostaną spełnione określone warunki[…]

Czasami zdarza się, że lokatorzy odmawiają opuszczenia najmowanego lokalu mimo tego, że zajmują go bezprawnie[…]

Jednym ze sposobów odzyskania należności na rzecz wierzyciela jest egzekucja z nieruchomości. Środek ten zazwyczaj jest stosowany w przypadku zadłużenia na duże kwoty, których odzyskanie innymi metodami okazało się nieskuteczne[…]

Część postępowania egzekucyjnego stanowią licytacje komornicze. Polegają one na zajęciu majątku dłużnika (zarówno ruchomości, jak i nieruchomości), a następnie jego spieniężeniu. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie środków na spłatę zadłużenia[…]

Nowelizacja kpc z 7 lipca 2019 roku wprowadziła przepis dotyczący tzw. doręczenia komorniczego. Celem ustawodawcy było przede wszystkim uniknięcie ,,fikcyjnych” rozpraw, gdzie często pozwany nie wiedział o toczącej się rozprawie przez co nie miał możliwości obrony[…]

Jedną z głównych cech postępowań sądowych jest ich przewlekłość. W związku z tym w trakcie przebiegu procesu mogą nastąpić takie zmiany okoliczności faktycznych, jak i prawnych, że wykonanie zapadłego orzeczenia staje się niemożliwe. Aby chronić interes prawny uczestników postępowania ustawodawca wprowadził w części II Kodeksu Postępowania Cywilnego instytucję zabezpieczenia[…]

W ramach prowadzonych czynności komornikowi przysługuje prawo do legitymowania osób celem ustalenia ich tożsamości, przejęcia środków zgromadzonych na rachunku bankowym, zajęcia części wynagrodzenia, a także nieruchomości i ruchomości stanowiących własność dłużnika. Oczywiście, istnieją przedmioty nietykalne, których komornik nie może zająć na poczet spłaty wierzytelności (zapasy żywności, opał, przedmioty osobiste, itp.)[…]

2022 Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna. Copyright Currenda. Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.
Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna

Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna