O kancelarii

Swoją kancelarię prowadzę nieprzerwanie od 2002 roku. Od pierwszego dnia dokładam wszelkiej staranności, by postępowania prowadzone były rzetelnie, realizowały swój cel, a zarazem przeprowadzone były zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W mojej kancelarii zatrudniam zespół osób, z którymi wspólnie dążymy do realizacji orzeczeń sądowych.

Nieodłącznym elementem naszych działań jest ciągła informatyzacja oraz pozyskiwanie kolejnych dróg, które umożliwiają sprawne poszukiwanie majątku dłużnika.

O kancelarii

Swoje obowiązki realizujemy korzystając z wielu dostępnych udogodnień i systemów informatycznych takich jak:

Źródło – PESEL

Weryfikacja danych osoby dłużnika jest najważniejszym etapem postępowania egzekucyjnego z uwagi na konieczność wyeliminowania pomyłek co do jego osoby, czy też odnalezienia nowych adresów.

Centralna ewidencja pojazdów i kierowców

Jest niezbędną częścią funkcjonowania mojej kancelarii. Baza danych zawierająca informacje o właścicielach samochodów oraz o innych pojazdach mechanicznych.

EPU

Moja kancelaria posiada możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie elektronicznych tytułów wykonawczych. Wniosek można złożyć zarówno przez system elektroniczny jak też w tradycyjny, papierowy sposób.

EKW

System Elektronicznych Ksiąg Wieczystych zapewnia szybki dostęp do Centralnej Ewidencji Ksiąg Wieczystych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dzięki temu możliwe jest sprawne ustalenie nieruchomości należących do dłużnika.

E-ZUS

Dostęp do elektronicznych zapytań o majątek dłużnika, które znacząco skracają czas oczekiwania na odpowiedź wskazującą składniki majątku dłużnika.

Ognivo

System elektronicznych zapytań do zrzeszonych w nim banków, który pozwala mi na szybkie ustalenie rachunków bankowych dłużnika.

Rejestr zastawów

Elektroniczny dostęp do rejestru pozwala na kierowanie i odbieranie korespondencji drogą elektroniczną, ograniczając jednocześnie czas potrzebny na wymianę dokumentów.

To nie wszystko

Inne sposoby poszukiwania majątku dłużnika pozostają również w zakresie naszego działania. By pozyskać informację o ich realizacji zapraszamy do indywidualnego kontaktu.

Wszystkie powyższe systemy wpływają na skuteczność poszukiwania majątku dłużnika, co umożliwia zrealizowanie orzeczeń sądowych oraz wniosków wierzycieli.

2019 Komornik Warszawa – Mokotów. Copyright Currenda. Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.
Komornik Warszawa - Mokotów

Komornik Warszawa – Mokotów