Kto może złożyć pozew o eksmisję?

Czasami zdarza się, że lokatorzy odmawiają opuszczenia najmowanego lokalu mimo tego, że zajmują go bezprawnie. Oznacza to, że na przykład:

  • • przebywają w nim po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy najmu,
  • • lokal został zajęty bez zawarcia umowy,
  • • najemca nie wywiązuje się z warunków zawartej umowy, na przykład wykorzystując lokal niezgodnie z ustalonym przeznaczeniem i nie reaguje na pisemne upomnienie,
  • • lokal musi zostać poddany renowacji lub rozbiórce,
  • • najemca lokalu zmarł, a osoby wspólnie z nim zamieszkujące nie mogły wstąpić w stosunek najmu.

Według przepisów prawa, właściciele nieruchomości nie mogą samodzielnie usunąć lokatora z mieszkania – w wymienionych przypadkach należy złożyć pozew o eksmisję.

Pozew o eksmisję może złożyć nie tylko właściciel lokalu (czyli wspólnota mieszkaniowa, gmina, osoba prywatna, która wynajmuje mieszkanie), ale także osoby wspólnie zamieszkujące z osobą, którą chcemy eksmitować – na przykład jeden z rozwiedzionych małżonków. Pozew o eksmisję może dotyczyć także konkubenta. Innymi podstawami do wszczęcia postępowania jest na przykład wniosek wydany na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie bądź wniosek o wszczęcie egzekucji nieruchomości.

W jaki sposób wszcząć postępowanie?

Pierwszym krokiem jest złożenie pozwu o eksmisję do Wydziału Cywilnego w Sądzie Rejonowym, który znajduje się w miejscu zamieszkania niechcianego lokatora. Następnie, gdy zostanie wydany wyrok bądź prawomocne postanowienie, należy zgłosić się do komornika. Wtedy może zacząć działać na podstawie tytułu wykonawczego.

Jednakże, należy mieć na uwadze, że eksmitowanie lokatora “na bruk” jest bezprawne. Komornik weryfikuje, czy najemcy przysługuje prawo do innego lokalu mieszkalnego bądź powiadamia gminę o potrzebie uzyskania lokalu socjalnego. Jeśli zostaje ono przydzielone, dopiero wtedy najemca zostaje wezwany do opuszczenia mieszkania w wyznaczonym terminie. Kiedy nie zastosuje się do tego wezwania, jego rzeczy zostają przeniesione z mieszkania do lokalu wskazanego wcześniej przez komornika.

2020 Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna. Copyright Currenda. Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.
Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna

Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna