Blog

Obowiązki i prawa komornika

2020-01-09

W ramach prowadzonych czynności komornikowi przysługuje prawo do legitymowania osób celem ustalenia ich tożsamości, przejęcia środków zgromadzonych na rachunku bankowym, zajęcia części wynagrodzenia, a także nieruchomości i ruchomości stanowiących własność dłużnika. Oczywiście, istnieją przedmioty nietykalne, których komornik nie może zająć na poczet spłaty wierzytelności (zapasy żywności, opał, przedmioty osobiste, itp.).

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych

2020-01-20

Jedną z głównych cech postępowań sądowych jest ich przewlekłość. W związku z tym w trakcie przebiegu procesu mogą nastąpić takie zmiany okoliczności faktycznych, jak i prawnych, że wykonanie zapadłego orzeczenia staje się niemożliwe. Aby chronić interes prawny uczestników postępowania ustawodawca wprowadził w części II Kodeksu Postępowania Cywilnego instytucję zabezpieczenia.

                                                                                                                   Więcej

2020 Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna. Copyright Currenda. Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.
Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna

Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna